שווי שימוש ברכב 2011

רשות המסים בישראל

י"ב חשון תשע"א
‏20 אוקטובר 2010 ‏

שיעור שווי השימוש ברכב לשנים 2011 ואילך

בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), ובמקביל להעלאת סכומי שווי השימוש לפי קבוצות המחיר בשנת 2011, נקבע כי שיעור שווי השימוש בשנת 2011 ואילך יעמוד על 2.5% ממחיר הרכב לצרכן. זאת, במקום השיעורים שחלים בשנת 2010: 2.04% לרכב שמחירו עד 130,000 ש"ח
ו- 2.48% לרכב שמחירו מעל 130,000 ש"ח.
שיטת הזקיפה הליניארית חלה על כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 ואילך. לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה לפני 1.1.2010, תמשיך לחול שיטת קבוצות המחיר.
רשות המסים מפרסמת את המחיר לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם, באתר רשות המסים באינטרנט, בכתובת הבאה:
https://www.shaam.gov.il/mm-usecar/. המידע באתר מובא במתכונת של שאילתא לחיפוש לפי קוד תוצר וקוד דגם (בהתאם לשיטת הקודים של משרד הרישוי, כפי שאלה מוטבעים על גבי רישיון הרכב), וכן במתכונת של קבצי
EXCEL להורדה.

חדשות

.
.
>רשם החברות - חברה מפרת חוק
>הוראות ניהול ספרים
>היערכות לתום שנת המס 2014
>הנחיות בעניין יישום הפחתת מס ערך מוסף ל-17%

לפרטים נוספים

שפיר - משרד רואי חשבון
טל: 03-6121994